Home

2013 júniusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a köznevelésben tanuló diákok természettudományos, matematikai és műszaki tudásának elmélyítéséhez, gyakorlati alkalmazásához kapcsolódó nyári tehetségsegítő programok támogatására.


A Program céljai között szerepelt a tehetséggondozó hagyományok őrzése és gazdagítása. Mivel a 2012-2013-as tanévben már nyertünk hasonló témában -a köznevelésben tanulók természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása –pályázatot, és szerettük volna a megkezdett munkát folytatni, így kiváló lehetőséget és nagy kihívást jelentett az újabb pályázat megírása.


Pályázatunk megvalósítására 1 868 000 Ft-ot nyertünk.

Pályázatunk kódszáma és címe: NTP-KTMK-MPA-12-035  
                                              
„Legyél te a természet detektíve!”

A pályázat megvalósításának időtartama: 2013. szeptember 8 - 2013. november 13.

A pályázati programot
Krakkerné Berki Hajnalka készítette,
a programban még részt vevő pedagógusok: Devánszki Erika, Ádám Mónika, Maadadiné Borbély Mária (PIHGY- matematika-kémia szakos tanár, szakértő), Czékus Lívia- könyvtáros- segítő. .A programban még aktívan részt vett Vörösné Éles Csilla igazgató, Krajczár Istvánné gazdasági ügyintéző, Tóth Zoltán meteorológus, Iván Anett meteorológus.„ Legyél te a természet detektíve!” címmel nyújtottuk be pályázatunkat, amelyet elsősorban az idei tanévben induló természettudományi tagozatos gyerekeknek szerveztük.


Célunk az élő környezetben történő gyakorlatorientált ismeretszerzés, amelynek során fejlesztjük a tanulók természettudományos-, műszaki és matematikai képességeit.


Programunk fő szervezeti formája az 5 napos tereptani tábor, valamint a tábor előtti és utáni 2+1projektnap.


Mivel a tanévkezdéskor még nem ismertük a pályázati döntés eredményét, - viszont a gyerekek folyamatos megfigyelésen alapuló ismeretszerzését mindenképpen bővíteni szerettük volna, így hozzáfogtunk egy ökológiai magasított dombágyás készítéséhez.

A dombágyás építése kiváló lehetőséget biztosított a gyerekek folyamatos tevékenykedtetésére, az egyszerűbb kísérletek elvégzésére (talajvizsgálat, szemcsenagyság, majd csírázás folyamata, növények életfeltétele, fejlődése), így helyi körülmények között a szabadidő tartalmas eltöltésével igyekeztük a természettudományos képességeket fejleszteni.

A dombágyás a családi házas környezetben mintát szolgáltat arra, hogy miként lehet 15 m²-en egy négytagú család éves zöldségszükségletét megtermelni. A természettudományos –fenntarthatósági szemléletmód megalapozása miatt ezt igen fontosnak tartottuk.

Igazi élményt jelentett a dombágyás építése során a gyerekek és a szülők együttműködése.


A program  keretében (mivel a természeti folyamatok, jelenségek megfigyelése „ Legyél te a természet detektíve” a célkitűzésünk) a tábor előtt ellátogatunk az Országos Meteorológiai Szolgálat XVIII. kerületi állomására, ahol Tóth Zoltán légkörfizikus volt a segítőnk, akit már az előző évi programjainkról is ismertünk.

A tábor utáni első tanítási napon tanulmányi kirándulást tettünk az ICI Interaktív Zrt-hez
(1183 Budapest, Czuczor u. 2. ), ahol a legmodernebb műszerekkel készítik a számítógépes időjárási előrejelzéseket, -így lehetőségünk nyílt az általunk egyszerű eszközökkel végzett időjárási megfigyelések és a tudományos, műszeres mérések összehasonlítására.


A program zárásaként a szülőket, kollégákat is vendégül láttuk, ahol jó hangulatú vetélkedő keretében ízelítőt adtunk a „Legyél te a természet detektíve!” programunkról. A foglalkozás része volt az általunk készített egyszerű időjárási műszerek bemutatása, az események filmes felidézése, valamint a dombágyáson termesztett zöldségeink megkóstolása is.


A program mindvégig a tehetséggondozást, a természettudományos-műszaki kompetenciák fejlesztését, a fenntarthatóság szemléletét alapozta meg tanítványainkban.


A pályázat lehetőséget biztosított egy természettudományos foglalkoztató füzet elkészítésére.

Szerző: Krakkerné Berki Hajnalka, amely a későbbiekben is jól használható a természettudományos tantárgyak oktatásakor.

Az NTP-KTMK-MPA-12-035 pályázat révén bővült eszközállományunk is, amelyek segítségével a továbbiakban lehetőségünk lesz a magasabb színvonalú, differenciált természettudományos- műszaki tehetséggondozás megvalósítására.


A program sok élménnyel, tudással gazdagította tanulóinkat, amelyek megvalósításáról készültek az alábbi képek, felvételek.


Budapest, 2013. december 2.

                                                                          Krakkerné Berki Hajnalka

                                                                                programvezető

Beszámoló a nyertes
NTP-KTMK-MPA-12-035 pályázatról