Home

        LEGYÉL TE

      A BÓKAY        TERMÉSZETTUDÓSA!

 


Október 2-án indul a

Legyél te a Bókay természettudósa

nyolc fordulós versenyünk, amelynek feladatait a www.okosuli.hu honlapon láthatjátok.


Májusig minden hónapban új feladatokkal várunk benneteket, amelyek megoldása az osztálypontversenybe is beleszámít!


A legügyesebb versenyzők jutalma májusi kirándulás!


A versenyen 3. osztálytól indulhattok! Az alsó tagozatosok feladatait külön jelöljük!


Vajon ki lesz idén a

Bókay természettudósa?

                        IV. forduló


A feladatok megoldásait névvel ellátva az alsó tagozatosok Panka néninek,

a felső tagozatosok Hajni néninek adják!


A januári feladatok leadási határideje: 2018. január 31.

1. feladat:   (alsó és felső tagozat)

2. feladat:   (alsó és felső tagozat)

3. feladat:   (alsó és felső tagozat)

4. feladat:   (alsó és felső tagozat)

Október 15-én a Nap 7 órakor kel és 17 óra 58 perckor nyugszik.
Melyik rajz mutatja a nappal hosszúságát?
Betűvel válaszolj!   A világos szín a nappalt, a sötét az éjszakát jelöli.

 A mérleg két serpenyőjébe azonos tömegű gyertyákat állítunk.
Ha az egyik gyertyát meggyújtjuk, akkor a mérleg két karja elmozdul.

Milyen irányba mozdul el a mérleg serpenyője? Betűvel válaszolj!


 Az élőlényeket a természettudósok gyakran találóan jellemzik.


Az alábbi feladatban alkoss betű-számkapcsolatokat az élőlény neve, jellemzése az őt ábrázoló kép felhasználásával!


A:selyemhernyó

B: szentjánosbogár

C: poszméh

D: aranyos bábrabló

E: fátyolka

F: katicabogár

10. levéltetvek rettegett vadásza

11. világító ciripelő

12. gyilkos szépség

13. rabló hernyógyilkos

14. ruhakészítő

15. beporzó barátunk

Röviden válaszolj az alábbi kérdésre!


Természettudományi gyakorlaton a folyadékok felszívására gyakran pipettát használunk.

Miért nem ömlik vissza a folyadék a pipettából, ha a felső nyílását befogjuk?

Ugyan ilyen elven működik a boroshordókból a bor kiszívására használt lopó is.

(Szívószálból te is készíthetsz egyszerű pipettát, és kipróbálhatod a működését!)

5. feladat:   (alsó és felső tagozat)

Alkoss szám-betűpárokat az összetartozókból!

Helyezz át egy-egy szál gyufát úgy, hogy igaz egyenlőséget kapj!

6. feladat:   (alsó és felső tagozat)